TH SOLAR Vakuumrör är en genialisk uppfinning och dess funktion är lättförståelig.

Två glasrör, ett större och ett mindre inuti varandra sammanfogas i ändarna. Utrymmet emellan dessa glasrör görs lufttomt dvs. sätts under vakuum. Det inre rörets patenterade ytbeläggning ökar dess förmåga att ”dra till sig värme”

Solens IR- och UV-ljus passerar obehindrat genom vakuumet och värmer upp det inre glasröret. Värmen kan sedan inte läcka ut eftersom vakuum inte transporterar värme. Det inre glasröret blir alltså snabbt väldigt varmt. Inne i detta varma rör löper en kopparslinga där vatten (ett glykolmedium) passerar och blir uppvärmt. Flera vakuumrör monteras i serie till en sk. kollektor. Flera kollektorer kopplas i serier och på så vis får man en mycket effektiv och ekonomisk uppvärmning av varmvatten. Helt förnyelsebart.

TÄNKVÄRT FAKTUM!

Datummärkta vacumrör! TH solar etsar tillverkningsdatum år månad dag i nedre delen på alla Vacumrör from 1/9 2009. Datummärkningen är ett led i TH solar fabrikens strävan att vara marknadsledande på solfångare med vacuumrör.

TH Solar har sedan 1969 varit riktmärke inom solfångartekniken!

Som kund hos oss ska man vara garanterad högsta kvalitet,med bästa prestanda samt lång livslängd på våra produkter. TH Solar Sverige levererar samtliga vacumrörspaneler med 10 års garanti avseende Vacuum, och Solar Keymark certifierat årsutbyte i kwh.

Handledning/manual för montering av solfångare ladda ner pdf (här). Statens provningsanstalt SP lista över Solar Keymark certif solfångare samt årsutbyte ladda ner pdf (här)

Minska dina värmekostnader med mer än 50%! Låt vedpannan eller pelletsbrännaren komplettera en bra & riktigt dimensionerad effektiv solfångaranläggning. Tsinghua solfångare 4:de generationen med patenterad ytbehandling av innerrör. 10 års garanti. SLU-1500/16 kollektor 6.900:- inkl. moms. Bidragsberättigad 1,800:- enligt Statens Provningsanstalt SP.Givetvis Solar Keymark certifierad.

Byggmått 1.600x1050mm. Vikt 45kg.3/4t anslutningar. Stabil aluminiumram, monteras med fästvinklar-samt meföljande takfäste. Hel reflektorplåt bakom vacumrören ökar den effektiva reflektionsytan med 6%.

Till höger visas SLU-rör panelens Funktion-princip i genomskärning.
Totalt 51m x 8mm kopparrör i serie överför värmen från absorbationsytan på vacumrörets insida via en tunn aluminiumplåt.Hela värmeväxlardelen (övre med pararella 20mm kopparrör. Värmedelen är polyuretanskum-isolerad.Byggmått höjd 1.600mm. Bredd 1050 mm. Vikt 40 kg.

Provtryck 12 bar. max kontinuerligt arbetstryck 6 bar. Volym 0,9L. Medie glykol/Ethylene-alcohol. Blandning 1:1 med destillerat vatten ger frysskydd till 31 C minus.

Man kan lätt byta ett trasigt rör utan att avbryta Funktionen hos systemet. SolarKeymark certifierad. ISO 9001samt TUV&CE godkännande likaså Statens provninganstalt SP.

All Energi kommer från Solen och all energi blir till värme!

Så här fungerar energibalansen och växthuseffekten:

En timmes solstrålar (se 1 på skissen) motsvarar hela jordens energiförbrukning under ett år. Men det kan väl inte vara sant? Då hade hela jorden brunnit upp för länge sedan.

När solljuset träffar jorden omvandlas det till osynligt infrarött ljus (2) och detta infraröda ljus (IR-strålar) vänder tillbaka rakt ut i rymden, 100% av energin försvinner alltså rakt ut i rymden därifrån den kom.

Men det kan väl inte vara sant? Då skulle det vara så kallt här på jorden att inget liv kunde vara möjligt.

Jo så här är det:

Jordklotet omges av atmosfären, som består av luft. Luft består av 78% kvävgas, 21% syre som tillsammans med argon står för över 99% av atmosfären. Resten är vattenånga och mindre kvantitet andra gaser t.ex. koldioxid Koldioxiden (3) utgör endast 0.028% av luften, alltså en väldigt liten del, men en betydelsefull del.

När energin i form av IR strålar försvinner ut i rymden så är det en liten, en mikroskopiskt liten del av IR-strålarna (2) som träffar eller kolliderar med koldioxiden (3). Då återstrålar denna lilla mängd energi till jorden medan dom övriga IR-strålarna försvinner ut i rymden och inte påverkar oss.

Denna lilla, lilla mängd IR strålar som återreflexteras till jorden, det är denna lilla energimängd (4) som gör att vi lever lite lagom varmt och gott här på jorden. Det råder full balans mellan antalet koldioxid-molekyler och den energimängd vi behöver här ner på jorden. Denna balans har varit så i miljoner år, ända fram tills nu.

Numera släpper vi människor ut en massa extra koldioxid i luften. Denna kommer från att vi förbränner olja, kol, naturgas etc. I och med att antalet koldioxid-molekyler ökar i luften, då ökar också återstrålningen av infraröd energi och det är dessa ”extra strålar” som gör att jordens temperatur stiger. Detta kallas för växthuseffekten.

Till detta kommer den ständigt ökande energianvändningen. Vi hämtar upp energi som lagrats i jorden under miljoner år (5). Kol, olja, gas uran mm. Eftersom all energi blir till värme så strålar all den energi vi tar från jordens inre också ut i luften (6), ut i rymden. Även denna energi träffar det ständigt ökande antalet koldioxidmolekyler (3) och återreflekteras (6) till jorden och därmed ökar jordens temperatur ytterligare.

Hur löser vi problemet att jordens temperatur ökar?

Enkelt, det finns bara en sak att göra. Sluta att ta ut energi från jordens inre. Men det går givetvis inte att stoppa detta fullt ut. Men vi måste kraftigt minska uttaget från jordens inre och ersätta det med förnyelsebar energi. Vidare måste vi snabbt minska och helst helt sluta att släppa ut koldioxid i luften.

Exempel på både förnyelsebar och koldioxidfri energi.

Solenergi är perfekt. Vi tar energin direkt från solstrålarna, vi ”lånar” solstrålarna en tid, använder solenergin och senare strålar denna energimängd åter ut i rymden. All solenergi är neutral och påverkar inte jordens uppvärmning.

Våra TH-solfångare används både för uppvärmning av hela fastigheter men även till mindre installationer för varmvatten produktion. Dessa är därtill prisvärda och kostnadseffektiva, Solpaneler som ger el direkt (kallas PV-celler) passar bara i solrika länder. I Sverige utgör de inget alternativ. Effekten är mera watt istället för kilowatt. Solfångare och solceller är neutral och påverkar inte jordens uppvärmning.

Vattenkraft är vårt bästa och mest överlägsna sättet att få energi. Det är även det billigaste. Vi använder vattnets läges- och rörelseenergi till att producera el i turbiner. Vattenkraften är neutral och påverkar inte jordens uppvärmning.

Vindkraften likaså, den är dyr och den ger förhållandevis lite energi i förhållande till investeringskostnaden. Vi tar energin ur vinden. Denna energi hade annars blivit till värme genom friktion mot träd, hus och annat i dess väg. Vindkraften är neutral och påverkar inte jordens uppvärmning

Att elda med ved. När skogen växer tar den in energi från solen och den binder koldioxid. När träet sedan eldas frigörs samma energimängd och även koldioxiden frigörs och går ut i luften. Att elda med ved är helt neutral så länge skogen växer till sig i samma takt som den förbränns.

Kärnkraft är koldioxidneutral men den är ej förnyelsebar och bidrar alltså kraftfullt till jordens uppvärmning. Kärnkraften ger mycket energi. Uranet hämtas från jordens inre och därmed ökar den jordens uppvärmning. Kärnkraften är dyr, inget vet vad ett kärnkraftverk kostar att bygga i dag och ingen vet vad avfallet kostar att slutförvara i 1000-tals år. Den förtida avvecklingen av Barsebäck kostar fram till 2020 hela 15 miljarder kronor och därtill förbrukas 28 miljoner kWh under denna tid, till fläktar, värme och annat. Dom 15 miljarderna i avvecklingskostnad motsvarar vad 450 stora vindkraftverk (som producerar 5 – 6.000.000 kWh per år vardera) kostar att bygga. Kärnkraftens framtid är av ekonomiska skäl därför mycket osäker.

Direktverkande solkraft är ett bra sätt. Det ger stora energimängder och är helt klimatneutral. I dag finns inte några utvecklade system för storskalig el- produktion direkt från solen. Direktverkande solkraft passar för Afrikas öknar men knappast i Sverige. Olika prototypanläggningar är i drift. ABB har väl fungerande el-överföring av stora mängder el på långa avstånd. Man har t.ex. kabel från ett stort vattenkraftverk i Kina till några av de större städerna. Det är ungefär samma avstånd som från Sahara i Nordafrika till Sydsverige.

Det finns olika projekt med stora speglar och olika typer av solfångare. Ett intressant projekt bygger på Sterlingmotorn. Denna motor har en del användning redan, den mest kända är de svensktillverkade U-båtarna.

Sterlingmotorn är en värmemotor, drivkraften utgörs av värme. Hur värmen alstras är betydelselöst för motorns funktion. Således kan man driva motorn med solsken via stora speglar i öknen. Just nu byggs i en amerikansk öken ett fullskaligt projekt enligt denna princip. Sterlingmotorn driver sedan en generator. Det kommer säkerligen att presenteras många nya innovationer inom området att direkt omvandla solstrålar till el. All omvandling av solens energi är neutral och påverkar inte jordens uppvärmning.

Att ta energin direkt från solen är den enda verkligt förnyelsebara energin och påverkar därför inte vare sig jordens uppvärmning eller koldioxidhalten i luften.