Vi levererar från och med 2009-01-01 4:e generationens vakuumrör. Dessa tillverkas under världspatent. Med 10 års Garanti på absorbationsskiktets beständighet.

vår 10 års Garanti innefattar även rörets vacum.

För att enkelt kunna kontrollera att rören har fullt vacum finns nedtill på varje rör en silverfärgad oxiderings beläggning, som vid läckage (Syre får tillträde)ändrar färg till vitt mjölkfärgat.Ett Vacumrör utan vakuum,Skall Bytas! Man kan även se vintertid försvinner snö & rimfrost från ett rör har detta tappat sitt vacum även därmed större delen av sitt energiutbyte, med andra ord har det blivit samma funktionssätt som en plan solfångare

Med TH Solar vacumrör i solfångaren har ni marknadens bästa Garanti!

Därför är alla våra rör Datummärkta (etsat i glaset) med år månad dag. Ett villkor för certifiering & kontroll av all produktion. Kontrollen utförs inom Solar Keymark organisationen.Köp därför endast Solar Keymark certifierade Solfångare.

När vakuumrörets absorbations-skikt är nytt ger alla rör bra utbyte. Om detta skikt skadas minskar effekten. I vår nya 4:de generationens rör appliceras det svärtade skikt under tillverkningen av glasröret. Skiktet blir på så sätt homogent med glasmassan och livslängden blir därför Minst 20 till 30 år. Endast TSINGHUA SOLAR använder denna patenterade tillverkningsmetod.

Professor Yin Zhiqang fick sitt första världspatent på en metod att applicera absorbationsskiktet redan för 25 år sedan och han har sedan dess fortsatt att utveckla metoden – nu är 4:e generationen patenterat/godkänt,(Maj 2009.)

När professor Zhigang’s ursprungspatent gick ut 2001 kom många plagiat ut på marknaden. Dessa kopior bygger fortfarande på 25 år gammal teknik. En del tillverkare målar därtill bara insidan av röret! Ett vacumrör antar fort en temperatur om +200 grader invändigt. Det är då det visar sig hur länge absorbations-skiktet håller. De sämsta kopiorna kan förlora större delen på bara något år. TSINGHUA SOLARs 4:e generation kommer att ge fullt utbyte i minst 25- 30 år. SE MÄRKNING AV RÖR NEDAN. etsad logo i glasrör.

Tsinghua Solar har därför allt sedan första generationen av sitt överlägsna ytbehandlingspatent, etsat in sin Logotyp på insidan av glasröret, detta för att kunna skilja ett original TSINGHUA SOLAR från kopior.

Samtliga solfångare från TH Solar Sverige är ‘SOLAR KEYMARK’ certifierade.Denna märkning får endast finnas på en Certifierad & provad solfångare Solar Keymark*

Ladda ner lista från SP på godkända solfångares årsutbyte & Solar Keymark cert. (här)

Byt vakuumrör om ni har dålig effekt. THsolar tillverkar sina vakuumrör med diametern 47 och 58 mm,samt i längderna 1200mm.1500mm och 1800mm. Tsinghua solars Vacumrör passar i de flesta både U typ o Heat-pipe solfångare, naturligtvis gäller 10 års garanti för de nya TH solar-rören. Tänk på att Vacumrörens utbyte över livscykeln är avgörande!

Solar-Keymark godkännande bygger på långtidstest under 6-12 månader, samt kontroll av produktionen.

Original TH SOLAR rör har en livslängd på 25–30 år,med fullt energi utbyte

TH Solar garanti 10 år